logo EU a MŠMT

Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni

     Naše Základní škola Karla Vokáče Strašice se zapojila do projektu Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, který probíhá na Západočeské univerzitě v Plzni pod názvem „Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU“.

     Vyučující západočeské univerzity připravují pro naše žáky přednášky a workshopy, které probíhají během výuky. Žáci si více rozvíjejí a upevňují své vědomosti. Takto již proběhlo několik témat k výchově ke zdraví, chemii, přírodopisu a matematice a ještě nás několik velmi zajímavých témat čeká ve výchově k občanství, dějepisu, matematice a výtvarné výchově.

     Přednášky a workshopy jsou připravovány a vedeny vyučujícími fakulty a jsou uzpůsobeny věku žáků základní školy.

Mgr. Eva Válková