logo EU a MŠMT

Přednáška "Komunikace  s  handicapovanými  jedinci"

Dne 25. listopadu proběhla na naší škole v rámci projektu spolupráce školy se ZČU v Plzni další přednáška, tentokrát s názvem "Komunikace s handicapovanými jedinci". Nejprve proběhla ve dvouhodinovém bloku v osmém a následně také v devátém ročníku. Lektorkou byla paní magistra Lenka Kroupová, která přednáší na katedře psychologie Pedagogické fakulty ZČU. Díky svému dlouholetému studiu a praxi v lékařství předala žákům bohaté informace o tom, jak komunikovat a pomáhat občanům s handicapem. Paní přednášející seznámila pomocí prezentace promítané na interaktivní tabuli žáky s různými druhy smyslového a tělesného postižení. Nastínila například oblast zrakově postižených občanů, hluchoněmých nebo tělesně postižených jedinců. Žáci se třeba dozvěděli, co je Tyflo centrum v Plzni a k čemu slouží Braillovo slepecké písmo. V závěru velmi zajímavé a poučné besedy, která jistě přispěla ke zvýšení sociálního cítění žáků, si děti samy na několik minut zkusily se zavázanýma očima a s doprovodem projít místa, která běžně znají a používají. Tímto vlastním prožitkem se alespoň na chvilku ponořily do tmy a uvědomily si, jak to mají nevidomí lidé v životě složité. Děti se rovněž dověděly mnoho praktických informací o tom, jak přistupovat k handicapovaným občanům a jak jim pomáhat. Přednáška se žákům moc líbila a někteří si od paní lektorky vzali kontakty na centra práce s handicapovanými lidmi.

Mgr. Jitka Brejchová