logo EU a MŠMT

Divadelní představení „Přemyslovští  králové“

 

Dne 28. listopadu se v tělocvičně naší školy uskutečnilo vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni z Pardubic. V loňském školním roce žáci obou stupňů zhlédli z nabídky zábavně vzdělávacích pořadů zaměřených na výuku vlastivědy a dějepisu vystoupení o počátcích dějin českého státu – „Přemyslovská knížata“. Nyní se po roce konalo pokračování s názvem „Přemyslovští králové.“ Dětem byli srozumitelnou a zábavnou formou představeni nejvýznamnější panovníci z rodu Přemyslovců, jejich významné činy a přínos pro náš stát. Připomenuta byla např. vláda Přemysla Otakara II., Václava II., zavraždění Václava III. a vymření Přemyslovců po meči… Svůj zábavně-naučný program zakončili Pernštejni oblíbeným středověkým soubojem.                                                      

                                                                                                                                                        p.uč.Paulová