logo EU a MŠMT

V prosinci uskutečnili žáci 1.B dopolední naučnou přírodovědnou vycházku, během níž pozorovali některé zákonitosti přírody, učili se jí naslouchat, stát se její součástí a umět ji také pomoci. Směr cesty žákům určoval lesní krmelec v oblasti Trhoně, kam odnesli plody, které poctivě během podzimu sbírali, nosili do školy a sušili je. Příští vycházka je čeká v únoru, kdy zvířátkům ponesou kukuřici.