logo EU a MŠMT

 

      V pátek dne 28. března přijeli opět po roce na naši školu čtvrťáci a páťáci z Dobříva a Cheznovic. Společně s našimi žáky páté třídy strávili zajímavé dopoledne. Hned po příjezdu a uvítání byli rozděleni do skupin po jedenácti dětech. 

     V každé skupině byly děti ze sousedních vesnic a dva z naší obce, aby se spolu seznámily a spolupracovaly při plnění úkolů. Zatímco jedna skupiny zdobila voskovou technikou vajíčka, druhá řešila rébusy a hádanky na téma “Čas”, třetí si hravou formou procvičovala angličtinu a poslední si v tělocvičně tužila svaly, závodila a hrála fotbal. Dětem se věnovali: paní vychovatelka ZŠ Dobřív Věra Benešová (zdobení vajíček), z učitelů ZŠ Karla Vokáče Bc. Jiří Monhart (pohybové hry), Mgr. Pavla Hrazdilová (hry s angličtinou) a Mgr. Vladislava Peklová (vědomostní soutěže).

      Na závěr se chlapci a děvčata sešli v čítárně, kde proběhlo zhodnocení a rozloučení. Věřím, že v září se někteří spolu opět sejdou už jako spolužáci - šesťáci.

 

Mgr. Vladislava Peklová