logo EU a MŠMT

Ve dnech 27. a 28. května prošli žáci 3., 4. a 5. třídy každoročním výcvikem na dopravním hřišti v Rokycanech. Žáci skládali zkoušky ze znalostí dopravních předpisů a značek pro získání “Průkazu cyklisty” a také museli předvést své dovednosti v praktické jízdě. Pod pečlivým dozorem pana instruktora žáci při jízdě na kole řešili různé dopravní situace, se kterými se běžně mohou setkat, a zopakovali si pravidla silničního provozu.

Mgr. Vladislava Peklová