logo EU a MŠMT

Dopravní  hřiště

     Jako každoročně, také letos v průběhu měsíce října navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku dopravní hřiště v Rokycanech. V první teoretické části získávali vědomosti nutné ke zvládnutí  bezpečného pohybu v silničním provozu v roli chodce i cyklisty. Seznámili se s důležitými dopravními předpisy a poté se pokusili složit písemný test potřebný k získání průkazu cyklisty. Některé děti mají průkaz již z nižších ročníků, ostatní budou mít další příležitost na jaře, kdy se bude návštěva dopravního hřiště opakovat.

     Druhá část výuky probíhala formou hodinové praktické jízdy na hřišti, kdy děti musely předvést své znalosti pravidel silničního provozu před paní instruktorkou. Každý žák musel mít z domova cyklistickou přilbu. Děti  projížděly podle značek a semaforů křižovatky nebo řešily různé modelové situace, které mohou nastat v silničním provozu.

     Žáci – cyklisté museli také dávat dobrý pozor, aby na přechodu nezranili přecházející chodce. Všichni si toto zpestření výuky velmi užili a těší se na jarní pokračování.

Mgr. Monika Kebrlová

Ze slohového sešitu Vanesky Műllerové ze 3.A:

 

“ Dnes jsme jeli se školou na dopravní hřiště. Sledovali jsme film, který byl o tom, jak bychom se měli pohybovat na silnici. Viděli jsme všechny kapitoly až do desáté. Potom jsme se převlékli do teplého oblečení  a obuvi. Když jsme došli na místo, vše nám vysvětlili, co máme na hřišti dělat a jak se máme chovat podle předpisů. Potom nám půjčili kola a koloběžky a jezdili jsme podle značek. Vrátili jsme se do školy v 11.30hodin.“