logo EU a MŠMT

Vánoční běh do školních schodů

 

      Druhou sportovní akcí pro druhý stupeň byl letos první ročník “Vánočního běhu do školních schodů“. Tato myšlenka nás napadá již delší čas, a to především v době, kdy každodenně sbíháme a vybíháme nesčetněkrát několik pater do tělocvičny a do učeben. Vymysleli jsme tedy štafetový závod pro kluky a holky, kteří mají za ten školní rok, stejně jako my, docela natrénováno.

      Do prvního ročníku se přihlásilo celkem sedm družstev, v každém družstvu museli být dva chlapci a dvě dívky, ročníkově jsme družstva opět neomezovali, ale podmínkou bylo vybíhat i sbíhat schody pěkně jeden po druhém. Za nedodržení tohoto pravidla byli “schodoběžci“ penalizováni trestnými sekundami.  Byli jsme docela zvědavi, jak to vlastně všechno dopadne, ale naše nadšení nebralo konce. Závod probíhal ve skvělé atmosféře, sportovci padali únavou, což svědčilo o tom, že do svého výkonu dávali vše, a dokonce se nám podařilo dokončit závod bez úrazu.

      A bonus nakonec?! Naším nadšením jsme nakazili k účasti většinu pedagogů, kteří se snažili sehnat vhodnou obuv, kde se dalo, a závodili s úplně dětskou radostí. Se svým koštětem do schodů vyběhla také naše uklízečka paní Pivoňková, a dokonce i paní kuchařky Šípková a Rozhoňová si “odskočily“ na minutku od pečení kachny a ve svých bělostných kuchařských stejnokrojích za veselého potlesku dětí si svižně vyběhly protáhnout těla od celodenní dřiny.

Zjištění, že nám k radosti, k protažení těla, k získání zážitků, ke spolupráci s ostatními a k zasmání se od srdce stačí jedny obyčejné školní schody, bylo skvělé, a tak se budeme těšit na druhý ročník, který ještě určitě vylepšíme o nové nápady.

     Výsledky prvních třech družstev:

1. místo –Tomáš Kunc, Honza Peterek, Jana Hájková, Eliška Houšková

2. místo – Zdenda Mrázek, Milan Holzäpfl, Tereza Dezortová, Eliška Hrabáková

2. místo (dvě družstva měla stejný čas) – Dominik Rott, Tomáš Balej, Niky Hončová, Vlaďka Veselá

3. místo – Petr Šalena, Petr Hrách, Andrea Sazimová, Klára Štajnerová

 

Mgr. Pavla Hrazdilová