logo EU a MŠMT

Školní kolo olympiády v českém jazyce

 

V pátek dne 12. prosince proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd. Děti se potýkaly s náročnými úkoly ze slovotvorby a tvarosloví, letošní 41. ročník prověřil také jazykový cit pro význam slov. V řešení úkolů měly děti především prokázat praktické užití jazyka, originalitu myšlení a bohatství slovní zásoby. Součástí klání byl i slohový úkol na téma „Pohled z okna.“

Na postupových místech se umístili Jiří Lán z 9.A (22 bodů) a Andrea Krocová z 8.A (18 b), pěkného výsledku dosáhly dále Karolína Mocová a Nikola Hončová z 9.A.

Žákům děkujeme za účast a reprezentantům školy pak přejeme úspěch v okresním kole, které se uskuteční v měsíci únoru v Rokycanech.       

                                                        Mgr. N. Kahovcová, Mgr. M. Paulová