logo EU a MŠMT

Peer program v šesté třídě

 

     Ve dnech 3. a 4. prosince se žáci šesté třídy zúčastnili “Peer programu” - programu prevence sociálně patologických jevů.

     Slovo “peer” pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je “vrstevník.” Peer program je tedy vrstevnický program, kdy starší žáci předávají znalosti a zkušenosti svým mladším spolužákům. Letošní šesťáky vzdělávali dobrovolníci z 8. třídy v tomto složení: Tereza Dezortová, Adéla Nováková, Adéla Stenzelová a Marie Jágrová. Tito žáci prošli školením v Pedagogicko - psychologické poradně v Rokycanech s cílem aktivně působit v oblasti primární prevence (vytváření a realizace preventivních programů pro třídní kolektivy).

     Program probíhal tak, že peeři rozdělili 26 žáků šesté třídy do pěti skupinek, které se měly vypořádat s následujícími tématy: zdravý životní styl, šikana a asertivní chování.  Skupiny se jmenovaly: “Sporťáci, Kreslíři, Simpsonovi, Plavci a Ochránci”. Důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině. Výsledky své práce všechny skupiny odprezentovaly před zbytkem třídy. Každá skupina získala bodové hodnocení a od peerů rovněž rozbor kladů a záporů své práce.

     Tento způsob výuky posílil v dětech pocit soudržnosti s kolektivem a odpovědnosti za jeho fungování, vedl děti k tvořivému řešení problémů a především k samostatnému myšlení. Každý žák se mohl nějak uplatnit a prožít si tak svoji užitečnost pro celek. Posílení přátelských vztahů ve třídě a sdílení společných hodnot se tak dělo velmi přirozeným a zábavným způsobem.                Mgr. Marcela Paulová