logo EU a MŠMT

Exkurze na Obecní úřad Strašice

 

V pondělí dne 1. prosince 2014 jsme zavítali s naší paní třídní učitelkou Mgr. Jitkou Brejchovou na strašickou radnici, kde jsme se v rámci výchovy k občanství seznámili se základy fungování obce a s činností obecního úřadu. Průvodcem a přednášejícím nám byl po celou dobu pan starosta obce Jiří Hahner. Hovořil velmi zajímavě a srozumitelně o tom, jak funguje obecní samospráva a různá pracoviště na OÚ.

 

Provedl nás celou budovou a vše jsme si mohli na vlastní oči prohlédnout, moc se nám líbila nová obřadní síň. Viděli jsme také při práci jednotlivé zaměstnance úřadu, např. pana tajemníka nebo paní ekonomku. Nakonec bylo malé překvapení - žákyně Eliška Houšková věnovala panu starostovi obraz, který vlastnoručně nakreslila a který představoval portrét pana starosty. Obraz se jí moc povedl a pan starosta byl dojatý. Exkurze se nám moc líbila.           Markéta Culková a Anna Paulová, 6.A