logo EU a MŠMT

 V rámci výuky k volbě povolání jsme se ve čtvrtek dne 27. listopadu zúčastnili s paní třídní učitelkou Mgr. P. Hrazdilovou “Dne otevřených dveří” na Střední odborné škole a odborném učilišti v Jeřabinově ulici v Rokycanech. Rozdělili jsme se do několika malých skupinek a procházeli jednotlivá stanoviště, kde jsme se seznámili se všemi studijními obory - např. svářečstvím, kovářstvím, dále s oborem automechanik, obráběč kovů, kuchař - číšník atd... S tamními mistry jsme probrali své představy o středních školách v okolí, prohlédli si odborné učebny a zhlédli ukázky od učňů jednotlivých oborů. Sami jsme si mohli některé věci vyzkoušet, třeba obrábění kovů nebo přípravu pokrmů.

Součástí exkurze bylo i malé občerstvení, které nám připravili studenti oboru kuchař - číšník. Z návštěvy jsme si odnesli plno zážitků a nových zajímavých informací, někteří žáci vážně uvažují o budoucím studiu na této škole. Exkurze byla pro nás velmi užitečná.  

Marie Čmolíková a Karolína Mocová, 9.A