logo EU a MŠMT

Zápis dětí do 1. ročníku pro rok 2015/2016

Zápis dětí se uskuteční:

v pátek 6. února 2015         od 15,00 do 17,00 hodin
v sobotu 7. února 2015       od 10,00 do 12,00 hodin

v Základní škole Karla Vokáče ve Strašicích.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.

Dále děti, kterým byla při loňském zápisu odložena školní docházka o jeden rok.

Děti narozené po 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009 se mohou také dostavit k zápisu, avšak o jejich přijetí do 1. ročníku bude rozhodnuto na základě psychologického vyšetření.

K zápisu rodiče vezmou: rodný list dítěte

Nebude-li dítě přihlášeno k zápisu ve shora uvedené době, vystavuje se rodič-pěstoun nebo občan, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy, postihu podle zákona o přestupcích v platném znění.

Ve Strašicích dne:  13. 1. 2015                   Mgr. Eva Válková

                                                                                ředitelka školy