logo EU a MŠMT

Okresní kolo dějepisné olympiády

 

Dne 20. ledna proběhlo okresní kolo olympiády v dějepisu. Školu reprezentovali Adam Chmiel z 9.A a Andrea Krocová z 8.A. Adam se umístil na vělmi pěkném 7. místě, Andrejka skončila ve druhé polovině soutěžících. Tematicky byly úkoly zaměřeny na významné bitvy a válečné události českých a světových dějin. Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 

 

Mgr. Jitka Brejchová