logo EU a MŠMT

V pátek dne 6. února se konalo opět po roce ve společenské místnosti ZŠ Karla Vokáče Strašice školní kolo recitační soutěže. Celkem se ho zúčastnilo 4žáků obou stupňů s krásnými básněmi, jejichž přednes nacvičili se svými učiteli a rodiči. Do poroty usedly paní učitelky Irena Mitterbachová, Naděžda Kahovcová a Marcela Paulová, čestnou členkou poroty byla paní Věra Šmolíková.
Všechny děti přednášely velmi pěkně, leč porota mohla vybrat pouze dva soutěžící z každé kategorie, kteří postoupí do okresního kola. Třetí v pořadí jsou náhradníci. Okresní kolo recitace se uskuteční dne 1
2. března v Rokycanech.       

Výsledky školního kola:

0. kategorie (1. třída)
, nepostupová:

 1. místo: Barbora Abrahamová,1.A
 
 I. kategorie (2. a 3. třída):

 1. místo: Vanessa Müllerová, 3.A
 2. místo:
Filip Červenka, 2.A
 3. místo:
Veronika Studničková, 2.A

II. kategorie (4. a 5. třída):

 1. místo: Aneta Lopatová, 5.A
 2. místo:
Nicol Andílová, 4.A
 3. místo:
Adriana Málková, 4.A

 

III. kategorie (6. a 7. třída):

 1. místo: Kristýna Tomášková, 7.B
 2. místo:
Zuzana Krajdlová, 7.A

 3. místo: Anna Paulová a Zuzana Lexová, 6.A

IV. kategorie (8. a 9. třída):

 1. místo: Klára Tipanová, 9.A
 2. místo:
Tomáš Zink, 8.A
 3. místo:
Adam Chmiel z 9.A  a Tereza Dezortová z 8.A