logo EU a MŠMT

Výukový program HASÍK

 

     Dne 12. února absolvovali žáci 2., 3. a 6. třídy preventivně výukový program s názvem „Hasík“, který proběhl ve společenské místnosti školy. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Na naši školi zavítali dva lektoři z pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Rokycany - por. Ing. Petra Moulisová  a pan kpt. Ing. Karel Šnaiberk.

     Profesionální hasiči předávali žákům informace a důležité zkušenosti z vlastní profese, které pomáhají předejít katastrofám, případně pak ukáží, jak nastávající situaci řešit a zachránit sebe či ostatní. Žáci byli vedeni k poznání, že oheň je dobrý sluha a špatný pán. Součástí programu byla také ukázka hasičské výstroje. Někteří žáci si za svou snahu a vědomosti odnesli drobný dáreček.

 

      Mgr. Zuzana Andrlíková