logo EU a MŠMT

Hudebně výchovné představení “Hudbou proti drogám”

 

V pátek dne 20. března zavítala na naši školu dvojice profesionálních muzikantů z Prostějova pan Jiří Klemsa se svojí kolegyní Markétou Doležalovous hudebně vzdělávacím pořadem s názvem “Hudbou proti drogám”. Program byl zaměřen na prevenci užívání drog, alkoholu a na varování před rizikovými fenomény jako je mentální anorexie, mentální bulimie, AIDS aj. Nejprve si v tělocvičně žáci prvního stupně  poslechli naučné pásmo o škodlivosti alkoholu a nikotinu, proložené známými pohádkovými písničkami, a po nich si “dospělejší” verzi programu vyslechli žáci druhého stupně. Malé děti si mohly s účinkujícími zazpívat a nakonec si zatancovaly při závěrečné diskotéce, která všechny velmi nadchla.

Program pro žáky druhého stupně byl koncipován tak, že varování před různými druhy návykových látek bylo konkrétně doloženo osudem a hudbou nějakého významného zpěváka nebo zpěvačky, kteří se stali oběťmi užívání drog - např. Jim Morrison,Jimi Handrix, Whitney Houston, Kurt Cobain, Michael Jackson, Fredy Mercury, Amy Winehouse,  Britney Spears... Kromě skvělé hudební produkce (kytara, klávesy a zpěv) a poutavého výkladu o nebezpečí návykových látek si mohli žáci prohlédnout názorné obrázky s vyobrazením jednotlivých drog a jejich působení na lidské zdraví. Program děti velmi zaujal, neboť jim netradiční a moderní formou připomenul, proč říci drogám jednoznačné “NE!”.

Mgr. Marcela Paulová