logo EU a MŠMT

Pro naše předškoláčky  je připraven projekt pod názvem „Vítáme Vás v naší školičce“. Začínáme 28. 5. 2012 od 12.30 – 14.00. Dále se uvidíme každý týden v daných termínech 

 Děti se zapojí do jednotlivých dílniček – jazykové, matematické, tvořivé, výtvarné, tělovýchovné a do oddělení družiny.
Seznámí se zábavnou formou s matematikou, českým jazykem, zacvičí si v tělocvičně, vytvoří malé umělecké dílko a zahrají ve školní družině. Hlavním cílem daného projektu je poznat „velkou školu.“, usnadnit budoucím prvňáčkům adaptaci na novou roli- školáka.
Na závěr projektu budou pozváni dne 18.6. od 15.30 nejenom děti , ale i rodiče, kteří budou informováni o potřebných pomůckách do I.třídy.
                                    
 
                                                   Kebrlová Monika, vyučující I.st.