logo EU a MŠMT

V rámci dopravní výchovy žáci 1.A  a 2. tříd absolvovali pod vedením obecního policisty p. Frajta praktický výcvik, při kterém si osvojovali pravidla silničního provozu v roli chodce. Zvláštní pozornost byla věnována pravidlům při přechodu vozovky. V blízkosti budovy školy si žáci své získané vědomosti spojili s konkrétními dovednostmi.