logo EU a MŠMT

            V pátek dne 24. dubna  proběhla na naší škole cvičná evakuace všech osob. Požární poplach vyhlásila rozhlasem paní ředitelka školy a poté museli všichni žáci a zaměstnanci co nejrychleji opustit budovu únikovými vchody. Jednotlivé třídy se pod dozorem svých třídních učitelů řadily před budovou školy a po ověření počtu se žáci vrátili do šaten přezout se a řádně se obléci. 

     Následoval totiž venkovní, přibližně hodinu a půl dlouhý program, který si pro děti připravili pracovníci HZS Plzeň. Zaměstnanci Centrální požární stanice Košutka  a HZS Rokycany přijeli se dvěma požárními vozidly a předvedli žákům jejich použití. Žáci viděli kromě ukázek techniky rovněž různé druhy dýchacích přístrojů, vyzkoušeli si vyváděcí kukly pro záchranu osob, protichemické a protipožární obleky. Nejvíce je zaujala ukázka záchrany osoby s použitím výškové techniky - vysunovací žebřík dosahoval výšky až 50 metrů. Pan nadpraporčík Roman Vetrák předvedl ukázku vyproštění osoby ze střechy objektu, role figuranta se ujal pan školník  Milan Sazima. Paní učitelka  Mgr. Pavla Hrazdilová si rovněž zkusila, jaký je pohled na školu z požárního žebříku. 
     Pro žáky třetího a sedmého ročníku byla  připravena beseda s požární tematikou. Děti besedovaly s por. Petrou Moulisovou a kpt. Karlem Šnaiberkem z HZS Rokycany o ochraně člověka v mimořádných situacích (požáry, povodně, havárie atd...) a zásadách bezpečného chování. Děkujeme všem hasičům za poutavý program a čas, který věnovali žákům naší školy!
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně školy