logo EU a MŠMT

Beseda s Městskou policií Plzeň

 

 

Dne 31. března navštívili 1. stupeň naší školy zástupci Městské policie v Plzni, kteří v rámci jednotlivých tříd seznámili naše žáky s preventivním programem. Pro třeťáčky připravili oblast prevence styku s cizími osobami, jak správně postupovat na při oslovení neznámou osobou na veřejném prostranství či u vchodu do domu. Starší žáci se věnovali problémům šikany a mezilidských vztahů. Děti reagovaly na jednotlivé modelové situace a vyzkoušely si, jak správně postupovat. Na závěr besedy měli žáci možnost zhlédnout interaktivní preventivní program zaměřený na tuto oblast.

 

Mgr. Monika Kebrlová