logo EU a MŠMT

Řečnická soutěž „ Mladý Demosthenes” pokračovala v Praze

 

     V minulém vydání obecního měsíčníku jsme informovali o tom, že se naše základní škola zúčastnila již opakovaně v posledních letech mezinárodní řečnické soutěže „ Mladý Demosthenes “. Pokaždé naši žáci výborně uspěli, přivezli si z regionálních kol v Plzni 1. místa a byli vždy jedinými zástupci základních škol okresu Rokycany v této soutěži.

     Letos jsme opět nominovali žáky 2. stupně, kteří nejlépe uspěli ve školním kole. Do regionálních bojů tedy mohli zasáhnout ve svých kategoriích Matyáš Kůda ze 7. B a Klára Tipanová z 9. A. Oba shodně obsadili opět 1. místa ve svých kategoriích a postoupili do krajského kola. K naší velké radosti i v krajském kole bodovala Klára a z pozice 1. místa dne 14. května zastupovala Základní školu Karla Vokáče v Praze na celostátním kole této soutěže.

     Klára rovněž získala certifikát, jehož prostřednictvím se může zúčastnit  Demosthenovy školy řečnického umění, v níž budou vyučovat známí televizní komentátoři, reportéři a herci, kteří budou účastníkům radit, jak dokonale vládnout českým jazykem.

     Doufáme, že Klára nasbírá cenné rady, které bude moci zužitkovat například ve své budoucí profesi.

Mgr. Naďa Kahovcová

 

 

 

 

Mezinárodní soutěž „Mladý Demosthenes“ očima soutěžící

 

     Ve čtvrtek dne 14. května se konalo v Praze celostátní kolo mezinárodní soutěže „Mladý Démosthenes“, které jsem měla tu čest se jako vítěz krajského kola zúčastnit. Jako psychickou podporu jsem s sebou vzala svoji kamarádku Andreu Císařovskou a pedagogický doprovod mi dělala paní třídní učitelka Mgr. Pavla Hrazdilová, která nás tam a zpět bezpečně dovezla autem.

     Soutěž probíhala v důstojných a reprezentativních prostorách Emauzského kláštera nedaleko Karlova náměstí. Porotu tvořili známé osobnosti českého kulturního života, např. moderátoři paní Jana Adámková a pan AlexanderHemala, kteří nás na začátku srdečně přivítali a kteří nám spolu s dalšími pomáhali při nácviku řečových dovedností a správné artikulace před soutěží.

     Postupně jsme vcházeli na pódium říkat své texty, já jsem soutěžila jako pátá od začátku s krátkou úvahou na téma „Život před padesáti lety a dnes.“  Řečníci se rychle střídali a bylo tu vyhodnocení. Sice jsem ve své kategorii neobsadila žádné místo, nicméně to pro mě byla veliká zkušenost a ohromný úspěch, neboť jsem soutěžila se skupinou čtyřiceti nejlepších řečníků v republice.

Klára Tipanová, žákyně 9.A

 

Pohled kamarádky

 

Z mého pohledu to byl nezapomenutelný zážitek, moc se mi to líbilo a chvílemi jsem si připadala jako v divadle. Každý měl nějaké originálně zpracované téma z různých oblastí života člověka a v soutěži se sešli samí zdatní a dobří řečníci. Některá témata byla vtipně pojatá, takže jsem se i zasmála. Jsem ráda, že mě Klárka vzala s sebou, viděla jsem i některé známé moderátory. Klárce jsem celou dobu držela palce a myslím, že naši školu i obec úspěšně reprezentovala.

Andrea Císařovská, 9.A