logo EU a MŠMT

Soutěž mladých zdravotníků

 

     Ve čtvrtek dne 23. dubna se 10 žáků z naší školy rozjelo do Plzně, aby se na Bezpečnostně právní akademii, s.r.o. zúčastnilo městského kola soutěže hlídek “Mladých zdravotníků”.

Hlídka I. stupně ve složení – Matouš Andrlík, Jan Dezort (oba 5.A), František Lang, František Huml, Daniel Tomáš ( všichni 4.A), řešila postupně na 7 stanovištích tyto úkoly: poskytnutí první pomoci při zlomené kosti, tepenném krvácení a otřesu mozku, odstranění střepu v ruce, ošetření osmiletého dítěte, které je v bezvědomí a nedýchá, transport postiženého, obvazová technika a několik otázek z dopravní výchovy.

      Hlídka II. stupně ve složení – Tereza Dezortová (8.A), Jana Sládková, Sára Frantová (obě 7.B), Alena Voříšková a Adam Lán (oba 6.A) – řešila tyto náročné úkoly poskytování první pomoci postupně na 7 stanovištích: silně krvácející rána na hlavě, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zraněný kotník, tepenné krvácení na ruce, poranění hrudníku – pneumotorax, naléhavý stav vzniklý v souvislosti s cukrovkou, transport, obvazová technika a rovněž i otázky na prověření znalostí z dopravní výchovy.

     Nejen odpovědi, ale hlavně praktické znalosti, rychlost a správnost poskytnutí první pomoci při úrazech, které byly velmi dobře namaskované, hodnotili zkušení zdravotníci. Naši žáci si vedli výborně. Hlídka II. stupně se umístila na skvělém 1. místě a hlídka I. stupně na 5. místě. Úroveň celé soutěže byla velmi vysoká a bodové rozdíly mezi jednotlivými družstvy minimální.

      Výuka poskytování první pomoci na naší škole přináší dobré výsledky. Jistě s námi budete souhlasit, že znalost poskytnutí první pomoci je velmi důležitá. Dnes se udělalo špatně někomu jinému, příště se to může stát i Vám... A žáci naší školy poskytnout první pomoc druhému umí!

 

Mgr. Zdeňka Drahokoupilová