logo EU a MŠMT

V úterý dne 9. února navštívila žáky prvního stupně knihovnice z Městské knihovny Rokycany paní Jana Frühaufová, aby pobesedovala s našimi žáčky nad zajímavými dětskými knihami. Projekt s názvem “Beseda nad knihou” proběhl v moderně zařízené školní čítárně, kde se děti mohly pohodlně usadit na koberci a věnovat se různým čtenářským a zážitkovým aktivitám.

Celá vyučovací jednotka nutila žáky k aktivitě. Paní knihovnice provedla děti světem básní, říkanek, veršovaných pohádek i dobrodružných příběhů. Básničky doprovázené rytmickým pohybem mají děti odmalička rády a také se ihned k recitaci s pohybem přidaly. Ochotně spolupracovaly na vyhledávání Ladových ilustrací podle přednášených říkadel Františka Hrubína. V hodině zazněly také básničky pro dobré spaní, verše o různých věcech, dále i básničky s obrázky doplňující rým, vtipné básničky paní L.Štíplové atd.. Starší děti se věnovaly oblíbeným prozaickým útvarům jako je třeba pohádka, povídka nebo napínavý příběh. Páťáky například velmi zaujala kniha Astrid Lindgrenové s názvem “Ronja, dcera loupežníka.”

Projekt dětem přiblížil četbu tvůrčím a hravým způsobem, což se u malých čtenářů setkalo s velkým ohlasem.

 

Mgr. Zuzana Andrlíková