logo EU a MŠMT

Základní škola K. Vokáče ve Strašicích se v pátek dne 27. května zúčastnila soutěže “Malý záchranář 2016”, která se konala v areálu HZS PK - ÚO Rokycany a ZŠ T.G. Masaryka v Rokycanech. Soutěže se účastnilo čtyřčlenné družstvo žáků 1. stupně ve složení: Aleš Lejček, František Huml, František Lang a Jiří Tejček.

Soutěž se dělila na písemnou část - znalostní test a praktickou část - 6 stanovišť, na kterých se plnily různé úkoly, např. z požární prevence, poskytování první pomoci a prevence rizikového chování. Soutěž byla velice vyrovnaná, chlapci úspěšně reprezentovali školu a umístili se na pěkném 7. místě. Za svoji kvalitní přípravu na soutěž a reprezentaci školy si zaslouží pochvalu.

Mgr. Anna Šauflová