logo EU a MŠMT

V pátek dne 10. června se žáci obou stupňů zúčastnili dopolední tělovýchovné vycházky, aby tak se svými třídními učiteli oslavili proběhnuvší Den dětí.

Žáci prvního stupně se již tradičně vydali po zelené turistické značce pod les, kde je čekalo plnění zajímavých úkolů. Cestou si děti zazpívaly podle nápovědy známé písničky. Na místě se každá třída rozdělila do družstev, která na jednotlivých stanovištích plnila úkoly ze zdravovědy, znalosti dopravních předpisů, tělesné zdatnosti a obratnosti, přírodovědy atd...

Toto soutěžní dopoledne pro děti připravila paní učitelka Mgr. Anna Šauflová společně se žáky 5.A, kteří na stanovištích zadávali družstvům úkoly, hodnotili je a bodovali. Šikovní páťáci také přichystali ohniště, kde si všichni s radostí opekli špekáčky. Závěrem proběhlo vyhodnocení, nejlepší družstvo z každé třídy bylo odměněno drobným dárečkem a všichni ostatní si pochutnali na pamlscích.

Žáci druhého stupně se porůznu vypravili na pochod do okolí Strašic, kde plnili také různé úkoly, například z totografie a orientace v terénu.

Počasí nám přálo, a tak se oslava Dne dětí zdařila.

 

Mgr. Marcela Paulová