logo EU a MŠMT

Během měsíců května a června se všechny třídy 1. stupně ZŠ K. Vokáče Strašice zúčastnily čtyřhodinové přírodovědné vycházky, kterou pro děti přichystaly Vojenské lesy a statky, divize Hořovice. Touto akcí - lesní zážitkovou pedagogikou - provázela naše žáky pracovnice VLS paní Petra Večeřová.

Přivítala děti u rybníka Tisý a připravila si pro ně naučnou poznávací stezku. Děti měly poznávat správné názvy zvířat, rostlin a stromů a zapisovat si je do notýsku. Cestou se dověděly mnoho zajímavostí o přírodě a její ochraně a také si v ní zahrály mnoho pěkných her.

Na konci každý dostal drobný dárek a proběhlo vyhodnocení tohoto zajímavého půldenního projektu, který děti velmi nadchl. Žáci si hravou a názornou formou upevnili své znalosti i kladný vztah k přírodě, za což patří VLS Hořovice a paní Petře Večeřové velké poděkování!