logo EU a MŠMT

Návštěva obecního úřadu

   Ve středu dne 23. 11. a ve čtvrtek dne 24. 11. zavítali na strašickou radnici žáci šestých tříd, aby se v rámci výchovy k občanství seznámili se základy fungování obce a jejích orgánů a také s činností OÚ.

     Průvodcem a přednášejícím byl žákům po celou dobu pan starosta obce Jiří Hahner, který dětem poutavou a názornou formou objasnil základní principy fungování obecní samosprávy a seznámil je na konkrétních příkladech s prací orgánů obce (zastupitelstvo, rada, OÚ, komise obce…).

    Také je provedl budovou obecního úřadu, ukázal jim jednotlivé odbory a objasnil rozdíly mezi fungováním státní správy a samosprávy. Žáci navštívili rovněž obřadní a zasedací síň obecního úřadu, kde si mohli prohlédnout vystavenou obecní kroniku, znak obce a různé úřední dokumenty. Velkou pozornost vzbudil starostenský řetěz, který si děti mohly osahat. V závěru setkání zodpověděl pan starosta žákům jejich otázky. Děti byly velmi pozorné, tato názorná výuka se jim líbila.

                            Mgr. Marcela Paulová