logo EU a MŠMT

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se uskuteční v pátek 22. dubna 2022 a v sobotu 23. dubna 2022 v budově školy.

K účasti na zápisu je třeba se zaregistrovat - viz následující odkaz: 

https://skolastrasicecz-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dostpa_skolastrasice_cz/EZJDA4bcEbdKvI2CDnHHK0ABedc9ld5YZGMLiE4-umpbaA?e=5lq3ql

Bližší informace naleznete v příloze.