logo EU a MŠMT

Naši žáci z 8. a 9. tříd se v polovině měsíce října zúčastnili každoroční vědomostní soutěže Přírodovědný klokan.

 Čekalo na ně 24 různě těžkých otázek nejen z přírodopisu, ale také ze zeměpisu, fyziky, všeobecného přehledu aj., na které dostali k dispozici podle pravidel 40 minut. S nástrahami tohoto velice náročného testu se nejlépe vypořádali následující žáci: Nicol Andilová (9. A), Eliška Suttrová (9. B) a Denisa Ciprová (8. A). Jejich výsledky byly zaslány na porovnání s ostatními studenty z okresních škol.

Mgr. Tomáš Koudelka