logo EU a MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky je  od 18.09. 2020 v platnosti opatření pro 2. stupeň základních škol, kdy se tímto mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Děkuji za pochopení a respektování tohoto opatření.

Martin Straka, ředitel školy