logo EU a MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

je mou povinností Vás informovat o tom, že:

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 958, na základě Nařízení KHS PK č.6 a č.7 a na základě informací ke všem těmto předpisům, které nám zaslalo MŠMT ČR,  je organizace vyučování od 5.10. 2020 do 18.10. 2020 změněna v souladu s těmito dokumenty.

Mimo jiné dojde na naší škole k:

• Omezení provozu školy spočívající v zákazu zpěvu (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu).
• Omezení provozu školy spočívající v zákazu sportovních činností (při hodinách tělesné výchovy budou realizovány zdravotní vycházky do okolí školy).

Pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020. Tato omezení v organizaci chodu naší školní jídelny tak, jak je momentálně realizován, nic nemění. Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školní jídelně i ve škole.

 Mgr. Martin Straka

 ředitel školy