logo EU a MŠMT

Informace a závěry z činnosti ČŠI na naší škole naleznete v příloze.

Mgr. Martin Straka, ředitel školy