logo EU a MŠMT

Projekt  “Poznej svůj okres

 

     V letošním školním roce probíhá na ZŠ Karla Vokáče ověřování projektu “Poznej svůj okres - mikroregionální atlasy”. Projekty pro jednotlivé předměty a třídy vytvořili za pomoci výukového portálu Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje sami učitelé, aby obohatili znalosti svých žáků o našem okresu.

      Na prvním stupni se výuková náplň dotýká nejvíce života a působení Karla Vokáče a J. V. Sládka, dále putování po významných místech obce Strašice a orientace v místě bydliště. Důraz je kladen rovněž na znalost místní krajiny a základní práci s mapou. Žáci druhého stupně si rozvíjejí své znalosti a dovednosti v projektech o historii, zeměpisných a přírodopisných poměrech Strašic a okolí, například zavítají od blízkého Dobříva nebo Mirošova a seznámí se s jejich památkami nebo vyrazí přímo do terénu s použitím GPS navigace.

     Do projektu Poznej svůj okres se zapojila v rámci výuky zeměpisu také třída 9.A. Projekt byl rozložen doí vyučovacích hodin. V prvních dvou hodinách se žáci učili pracovat s mapovou aplikací IMAP. Orientaci a práci s mapou si žáci osvojili poměrně rychle. Praktické využití mapy si žáci vyzkoušeli při vyplňování pracovních listů, do kterých zanášeli různé body a doplňovali vyžádané informace, které si na základě odkazů v mapě dohledávali na internetu. Třetí vyučovací hodinu žáci pomocí svých pracovních listů vytvářeli ve skupinách zeměpisné karty o Dobřívu a jeho okolí. Vznikly moc hezké práce. Nejdůležitějším přínosem tohoto projektu bylo praktické využití mapy a uvědomění si důležitosti schopnosti orientace v mapě.

     Mgr. Jiří Monhart