logo EU a MŠMT

Ve středu první vyučovací hodinu zavítali žáci 4. a 5. třídy v doprovodu svých třídních učitelek do strašického muzea a do knihovny. V muzeu děti přivítala paní Renata Převrátilová a zavedla je do výstavní síně, aby si prohlédly výstavu s názvem “ Do minulosti ouškem jehly.”

 Paní Kateřina Chmelová - Bejčková, mimochodem žákyně strašické školy, vytvořila z různých materiálů nádherné historické kostýmy z období gotiky, renesance i secese. Šaty byly ozdobeny různými doplňky, k vidění byl i dobový korzet nebo slunečník. Děti si mohly exponáty vyfotit.

Poté se všichni přesunuli do školní knihovny a vyslechli si zde povídání paní knihovnice Evy Lexové o poslání a fungování místní knihovny. Žáci si mohli prohlédnout oddělení pro děti i dospělé a zalistovat si knihami i časopisy. Někteří žáci jsou již pravidelnými návštěvníky strašické knihovny a věříme, že do ní najdou cestu i další děti.

Paní Lexová nás pak zavedla do vedlejšího výstavního sálu, kde se nacházela výstava paní Hany Klímové s názvem "Nostalgické Strašice” Jednalo se o krásné fotografie Strašic a jejich okolí v různých ročních dobách. Žákům se návštěva obou kulturních institucí velmi líbila. Mgr. Marcela Paulová