logo EU a MŠMT

Vystoupení pro všechny maminky a babičky ke Dni matek se konalo dne 12. května v restauraci Berten. Děvčata ze školní družiny si připravila krátký program složený z básniček, písniček a hry na flétnu v podání Barunky Stryalové

. Všechny dívky se na vystoupení velmi těšily, odměnou za jejich snahu a pěkné výkony jim byla radost v očích přítomných a také sladkosti, které dostaly.

Eva Krajdlová, ŠD