logo EU a MŠMT

Dne 6. 12. proběhl  na základní škole další ročník Olympiády v českém jazyce.

Uskutečnilo se školní kolo, jehož se mohli zúčastnit žáci 8. a 9. třídy, kteří  „si věří” alespoň v některé ze součástí mateřského jazyka. Tradičně byly úkoly rozděleny do dvou částí. První se týkala řešení tvaroslovných záležitostí a vyžadovala od soutěžících jistý cit v nakládání s jazykovými prostředky a jejich obměnami.

Druhou částí byl  slohový úkol. Žáci tvořili libovolný slohový útvar na téma „Moje vzlety a pády.”

Nejlépe si v  zápolení vedla Markéta Culková z 8. A, která obsadila 1. místo, dále si velmi dobře vedli Petr Kadeřábek a Natálie Petercová, oba z 9.A třídy. Následovali je Alena Voříšková, Anna Paulová a Jakub Pilský, všichni z 8.A třídy.

Dva prvně jmenovaní postupují do okresního kola této soutěže, které se uskuteční v únoru 2017 v Rokycanech. Přejme jim tedy mnoho úspěchů.

Mgr. Naďa Kahovcová